Platby

Platba pri dodávke na dobierku

Pri tomto spôsobe platby kupujúci zaplatí celú sumu za tovar uvedený v elektronickej objednávke pri prevzatí tovaru od kuriéra priamo kuriérovi.

Platba vopred
(Kredit Kard, PayPal, bankovým prevodom)

Pri tomto spôsobe platby je kupujúcemu zaslaný tovar prostredníctvom kuriéra po uhradení a pripísaní celej sumy tovaru uvedeného v elektronickej objednávke na účet predávajúceho.
Peňažný ústav: TATRA BANKA, Prešov
číslo účtu: IBAN: SK52 1100 0000 0029 4302 4576
SWIFT: TATRSKBX
Variabilný symbol: číslo elektronickej objednávky